Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

cheri
20:49
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
20:47
9598 7441

undergroundmonorail:

cactiofficial:

pyronoid-d:

text-mode:

The Morris worm or Internet worm of November 2, 1988 was one of the first computer worms distributed via the Internet. It was written by a student at Cornell University, Robert Tappan Morris, and launched on November 2, 1988 from MIT.

It’s trapped on a floppy tho this is some dark shit it has been denied its purpose forever bound to this obsolete storage

am i glad it’s in there and we’re out here

people reading fantasy novels ask “why did the ancient ones seal the evil away for ten thousand years instead of just killing it” but then we go ahead and do this shit

Reposted fromonetine onetine viausagi usagi
cheri
20:45
Reposted fromgruetze gruetze viausagi usagi
cheri
20:45
Reposted fromfungi fungi viausagi usagi
cheri
20:43
9452 8087
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viausagi usagi
cheri
20:41

anubis family


Anubis family.

“Velvet Clay Studio”, Karhu, 2015.

In my Etsy shop

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viausagi usagi
cheri
20:41
cheri
20:40
0636 2ed6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodislove foodislove
20:39
cheri
20:39
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viafoodforsoul foodforsoul
cheri
20:39
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cheri
20:38
3739 9267 500
cheri
20:38
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viasavor savor
cheri
20:38

  -Wszyscy marzą o miłości
- Tere fere ... MIŁOŚĆ powoduje destabilizację, stanowi wyłom w murze egoizmu, upadek z cytadeli, koniec panowania: pojawia się ktoś, kto liczy się bardziej niz oni sami !

— E. E. Schmitt / Papugi z palcu d'Arezzo/
Reposted fromczarownica czarownica viasavor savor
cheri
20:38
5017 7539 500
nie solić gołębi
Reposted frompankamien pankamien viasavor savor
cheri
20:37
1715 34e2 500
Reposted fromflesz flesz viasavor savor
cheri
20:37
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viasavor savor
20:37
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viasavor savor
cheri
20:37
4678 1903 500
Reposted fromtvaseyes tvaseyes viasavor savor
cheri
20:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl