Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

cheri
11:39
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viazapachsiana zapachsiana
cheri
11:38
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
cheri
11:37
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
11:37
5098 778e
Reposted fromwestwood westwood viazapachsiana zapachsiana
cheri
11:37
cheri
11:37
2539 f4f0 500
Tomasz Różycki
Reposted frommaybeyou maybeyou viazapachsiana zapachsiana
cheri
11:37
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
cheri
11:37
cheri
11:36
cheri
11:36
cheri
11:35
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaholiday holiday
cheri
11:33
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
cheri
11:33
9019 d6d1
cheri
11:32
5247 48ea 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaserendipity6 serendipity6
cheri
11:29
cheri
11:28
<3
cheri
11:16
5589 20a7 500
Reposted by0lukashashsolaceintheskyinteressiert-mich-netgreenka2000corvaxhormezaLuukkajarlaxlexalLuukka
cheri
11:13
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
cheri
11:13
Każda kobieta, śmiem twierdzić, na świecie ma choćby jedną cechę, która warta jest zainteresowania mężczyzny. Jedna ma urodę, druga ma znakomitą figurę, trzecia ma uśmiech, który naprawdę cię zniewala, czwarta ma takie usta, że jak zaczniesz sobie wyobrażać, co może tymi ustami robić, to od razu twoje ciało daje ci znak, że jest gotowe podjąć wyzwanie, piąta ma nogi aż do nieba, a szósta wie, co to jest stała Plancka. I to bywa niesamowicie seksowne. W każdej możesz odnaleźć to coś, co jest tak niepowtarzalne i tak niezwykłe, że będziesz chciał ją lepiej poznać.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
cheri
11:12
7855 ac7b
Reposted fromsoftboi softboi viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...