Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

cheri
20:34
Reposted fromfoodislove foodislove
cheri
20:34
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viaiblameyou iblameyou
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
cheri
20:30
6156 12e8 500
Reposted fromcontroversial controversial viajessamine jessamine
cheri
20:28
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viafoodforsoul foodforsoul
cheri
20:27
8383 0372 500
cheri
20:27
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viaSpiritusMovens SpiritusMovens
cheri
20:15
Reposted frompanimruk panimruk viaSpiritusMovens SpiritusMovens
cheri
20:15
cheri
20:14
20:14
20:14
cheri
20:14
6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom vialive-life live-life
cheri
20:14
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialive-life live-life
cheri
20:13
8141 2bd6 500
Reposted fromthinredline thinredline vialive-life live-life
20:13
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee vialive-life live-life
20:13
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile vialive-life live-life
cheri
20:13
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove vialive-life live-life
cheri
20:12
Reposted fromgruetze gruetze vialive-life live-life
cheri
20:12
8343 3620 500
cheri
20:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...