Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

cheri
10:42
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajessamine jessamine
cheri
10:42
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
cheri
10:41
0093 8d66 500
Reposted fromslodziak slodziak viabagatela bagatela
cheri
10:37
1787 0692
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cheri
10:36
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
cheri
10:35
7920 0f87 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viafoodforsoul foodforsoul
cheri
10:35
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect
cheri
10:35
5363 1880 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viafoodislove foodislove
cheri
10:35
Reposted fromshakeme shakeme viajessamine jessamine
cheri
10:35
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect
cheri
10:34
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
cheri
10:34
PiS w pigułce:
2015 – Wystarczy nie kraść.
2016 – My nie kradniemy, nam się to należy.
2017 – Poprzednicy też kradli.
2018 – Inni kradli więcej. My to robimy zgodnie z prawem.
2019 – Kradniemy, ale się dzielimy.
2020 – Kradniemy i co nam zrobicie?
Reposted frompolishzupe polishzupe viaiblameyou iblameyou
cheri
10:34
1138 0fc3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajessamine jessamine
cheri
10:34
0577 b599
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cheri
10:34
0592 455f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
10:33
8230 7e53
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabagatela bagatela
cheri
10:32
Love exist
somewhere between
a girl pretending
she can't open the jar of pickles
and a boy pretending not to know she could .
— Atticus
Reposted bycytatypea-peabumpysentymentalnaztarhebiOkruszek
cheri
10:29
Trust that everything
will work itself out
for the highest good.
Reposted bycytatyno-expectationsgraywall
cheri
10:25

Don't let the mad world tell you that success is anything other than a successful present moment.

— Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose
Reposted bycytatysentymentalnahashharridanhrafndzisniezasnedygotydrain832
cheri
10:18
3473 a7ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...